Huisregels winterstalling

Huisregels winterstalling

 Algemeen
* Schuren zonder afzuiging (stofzuiger) is verboden
Houd de ruimte onder uw schip opgeruimd
* Werk/stallingplek dient schoon (aangeveegd) te worden achtergelaten
* Gebruikte materialen (schoongemaakt) op de juiste plaats terugzetten
* Geen kwasten op de muur uitstrijken
* Het gebruik van ladders, trappen en andere klimmaterialen geschiedt op eigen risico
* Bij het gebruik van elektrische kachels moet een vergoeding voor de stroom worden gegeven (tussenmeter)
* Gebruik geen bouwlampen. Dit in verband met het hoge stroomverbuik en de belasting van ons electriciteitssysteem.
* U dient uw boot zelf all-risk te verzekeren
* Ladders van buien gestalde boten dienen met een slot te worden vastgezet.
* Het is niet toegestaan de schepen zelf te verplaatsen of door derden te laten verplaatsen.
* Werkzaamheden ten behoeve van het verplaatsen van schepen, anders dan voor de tewaterlating, worden op nacalculatie doorberekend.
* Gelieve uw auto in de parkeervakken te parkeren. Buiten de parkeervakken staan de auto's voor eigen risico.
* Als bedrijf hebben we wel een aansprakelijkheidsverzekering, aar dat betekent niet dat uw schip tijdens takelen en transport door ons verzekerd is.

Milieu
*
 Neem uw afval mee naar huis.
* De niet door ons geleverde verpakkingen en materialen dienen door u zelf te worden afgevoerd. (verfblik, plasticcans, oliefilters, afgewerkte olie, kwasten en poetsdoeken etc.)
*Het deponeren van afval dient te worden overlegt met de directie of medewerkers.
*Voor schepen met een zeer sterk aangegroeid onderwaterschip (bijvoorbeeld veel schelpen) wordt een toeslag gerekend.

Veiligheid
* Er geldt een rookverbod in alle loodsen.
* Het is verboden las- en slijpwerkzaamheden uit te voeren.
* Zorg dat u de plaats van de blusmiddelen kent.
* Trek de stekkers van elektrische apparaten uit het stopcontact als u de boot verlaat.
* Laat geen acculaders onbeheerd laden.
*
 Verwijder losse tanks en jerrycans met benzine/diesel uit de boot gedurende de winterstalling.
*
 Verwijder gasflessen uit de boot gedurende de winterstalling.

* Laat geen met olie en vet doordrenkte doeken in uw boot achter.
*
 Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld bij het verlaten van de boot.
*
 Doe de verlichting uit en sluit de deuren af bij het verlaten van de loods(en).
*
 Gebruik alleen goedgekeurde verlengsnoeren, verlichting en elektrisch gereedschap.
*
 Het is verboden vloeistoffen te verspuiten met een vlampunt lager dan 55 graden Celsius.

Natuurlijk kunnen wij al uw benodigdheden tegen concurenrende prijzen leveren en geven wij u vrijblijvend offerte!